Het Buurtcollectief (voorheen HVBWS) is een organisatie die zich vanuit het buurthuis richt op de leefbaarheid in de buurten en wijken van Den Helder.

Mensen uit de buurten en wijken die in het buurthuis een plek hebben gevonden om samen te komen, elkaar te ontmoeten en om zichzelf te ontwikkelen.

Onze buurtvoorzieningen zijn plekken van en voor mensen. Er zijn diverse activiteiten bij de buurtlocaties.

Het werken met en voor vrijwilligers is onze kracht. Daar zijn we erg trots op!

Hierdoor zijn we in staat om plannen snel te realiseren. Samen met u.

Het Buurtcollectief is met negen buurthuizen en multifunctionele gebouwen zichtbaar aanwezig in iedere wijk.

We zijn er voor jong en oud en richten ons op de samenleving om ons heen.

UItgelicht nieuws
ga naar alle berichten
  • Thema-avond presentatie digitale media

    Op maandag 7 november organiseert Het Buurtcollectief samen met JoeJane-media, Het Wijkplatform Stad Binnen de Linie en Den Helder-Agenda een themabijeenkomst, speciaal bedoeld voor de mensen van de buurthuizen die zich bezighouden met de PR en publiciteit. Het doel van deze avond is om de buurthuizen te laten zien wat...

  • Overzet slaat vleugels uit

    Buurtvereniging De Overzet is druk met het organiseren van een avond, die uiteindelijk als doel heeft om zowel het bestuur als de vrijwilligersgroep uit te breiden. Men beschikt sinds vorig jaar over een nieuw pand, maar het aantal activiteiten groeit niet zo snel als men verwacht....

Actueel nieuws
lees alle nieuws
Statements

Wij zijn actief in alle wijken van Den Helder

Negen Helderse buurtorganisaties zijn op dit moment bij Het Buurtcollectief aangesloten. We werken actief samen met partners zoals de gemeente Den Helder, de Wering, met de vier wijkplatforms en met tal van andere organisaties die actief zijn in de buurten en wijken van Den Helder.

Het Buurtcollectief wil een belangrijke bijdrage leveren in de wijken.

Het Buurtcollectief is een organisatie die zich richt op de leefbaarheid in de buurten en wijken van Den Helder. We kennen een organisatievorm waarbij in federatief verband wordt samengewerkt aan de realisatie van onze doelstellingen.

Video
bekijk meer
Informatie algemeen
Recente foto's
bekijk alle foto's
Informatie
bekijk meer