Het Buurtcollectief (voorheen HVBWS) is een organisatie die zich vanuit het buurthuis richt op de leefbaarheid in de buurten en wijken van Den Helder.

Mensen uit de buurten en wijken die in het buurthuis een plek hebben gevonden om samen te komen, elkaar te ontmoeten en om zichzelf te ontwikkelen.

Onze buurtvoorzieningen zijn plekken van en voor mensen. Er zijn diverse activiteiten bij de buurtlocaties.

Het werken met en voor vrijwilligers is onze kracht. Daar zijn we erg trots op!

Hierdoor zijn we in staat om plannen snel te realiseren. Samen met u.

Het Buurtcollectief is met negen buurthuizen en multifunctionele gebouwen zichtbaar aanwezig in iedere wijk.

We zijn er voor jong en oud en richten ons op de samenleving om ons heen.