Doel en missie

ZICHTBAAR IN ELKE WIJK VAN DEN HELDER

Het Buurtcollectief is met haar buurthuizen en buurtvoorzieningen zichtbaar aanwezig in de buurten en wijken van Den Helder.

WIE WE ZIJN
Het Buurtcollectief (voorheen HVBWS) is een organisatie die zich vanuit het buurthuis richt op de leefbaarheid in de buurten en wijken van Den Helder. We kennen een organisatievorm waarbij in federatief verband wordt samengewerkt aan de realisatie van onze doelstellingen. Negen Helderse buurtorganisaties zijn op dit moment bij Het Buurtcollectief aangesloten.
Ook andere buurtgerichte (vrijwilligers) organisaties kunnen zich aansluiten bij de federatie waardoor er een grotere slagkracht wordt bereikt waar buurten en wijken direct van kunnen profiteren.
Op die manier is er een sterke partij actief die zich bezighoudt met het versterken van de sociale samenhang.
We werken actief samen met partners zoals de Gemeente Den Helder, De Wering, met de vier wijkplatforms en met tal van andere organisaties die actief zijn en de buurten en wijken van Den Helder.

VERBONDENHEID
Het Buurtcollectief staat voor de verbondenheid tussen mensen.
Sinds 1936 spelen wij samen met u een belangrijke rol in het leven van gewone mensen in de buurten en wijken van Den Helder.

Ontstaan vanuit de ontwikkeling van het lokale speeltuinwerk waren wij al in 1936 betrokken bij de realisatie van tal van leuke speelplekken voor iedereen ongeacht sociale klasse.

De dokter, de dominee, de burgemeester en het raadslid zette zich samen met de werkman, de kruier, de timmerman, de huisvrouw en de vroedvrouw, onbaatzuchtig in voor de ontwikkeling van speeltuinen in Den Helder en leverde op die manier een gezamenlijke bijdrage aan de verbondenheid tussen mensen.

Sinds de zeventiger jaren richtte Het Buurtcollectief zich als HVBWS op de ontwikkeling van buurthuizen. Plekken waar mensen elkaar konden ontmoeten en zich konden ontspannen. Veel van die plekken hadden een directe binding met de nabij gelegen speeltuin.

Ook toen speelde de verbondenheid tussen de mensen een belangrijke rol.
Mensen werden lid van het buurthuis en de speeltuin en kregen op die manier direct invloed op het beleid van de eigen vereniging.

De wereld is in de jaren sterk veranderd.
En wij veranderden mee. Mensen worden ouder en zijn mondiger geworden.
We hebben andere interesses gekregen en willen andere dingen dan pakweg veertig jaar geleden. We slaan met elkaar nieuwe wegen in.

Maar wat is gebleven is dat wij een organisatie zijn van en voor gewone mensen. Mensen die samen leven in de buurten en wijken van Den Helder

EEN PLEK VAN MENSEN
Onze buurtvoorzieningen zijn plekken van en voor mensen. Mensen uit de buurten en wijken die in het buurthuis een plek hebben gevonden om samen te komen, elkaar te ontmoeten en om zichzelf te ontwikkelen.
Op die manier werken we samen met andere partijen deze stad aan de leefbaarheid van de buurten van Den Helder.
Het Buurtcollectief en de aangesloten buurtverenigingen en -voorzieningen draaien volledig op de inzet van vrijwilligers.
Een unieke situatie, omdat vrijwel overal in Nederland soortgelijke buurtvoorzieningen in handen zijn van grote welzijnsorganisaties.

Het werken met en voor vrijwilligers is onze kracht. Hierdoor zijn we in staat om idee snel te realiseren. Samen met u. Met en voor elkaar. Daar zijn we erg trots op!

LEEFBAARHEID
In een wereld die steeds zakelijker wordt en vooral bezig lijkt te zijn met de waan van het moment en zich steeds meer richt op procedures en de regels, is verbondenheid tussen mensen een groot goed.

Onze buurtverenigingen en -voorzieningen leveren hieraan een grote bijdrage, samen met iedereen die op welke wijze dan ook actief is in de  buurten en wijken van Den Helder. Om met elkaar te zorgen voor een plezierige woonomgeving van mensen die naar elkaar omzien. Die voor elkaar zorgen en die elkaar helpen. Die samen nieuwe projecten bedenken die het samenleven stimuleren. Allemaal belangrijke uitgangspunten van Het Buurtcollectief.

Op dit moment werken we, samen met onze aangesloten buurtvoorzieningen druk aan het verder ontwikkelen van “het open buurthuis”. We starten allerlei projecten zoals “De dementievriendelijke samenleving” en “Alle Jaren Tellen” over het activeren van  65 plussers en we onderzoeken de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe jeugdactiviteiten die aansluiten bij het lokale jeugdbeleid en we bieden kansen aan mensen met een psychische of verstandelijke beperking.

Samen met een aantal van onze maatschappelijke partners zijn we bezig met verder uitbouwen van de centrumfunctie van de buurthuizen en multifunctionele centra in Den Helder en Julianadorp.

We timmeren druk aan uw buurt. Onze buurtverenigingen Vogelwijk, De Viskom en ’t Kraaiennest ontwikkelen nieuwe sociale projecten samen met mensen uit de buurt.
Om maar iets te noemen!

SAMENWERKENDE PARTNERS O.A.
Negen buurtvoorzieningen, MEE&De Wering, Parlan, Woningstichting, Bureau Jeugdzorg, GGD Hollands Noorden, Stichting Jevak, Gemeente Den Helder, De Wijkplatforms, RCO De Hoofdzaak, Mantelzorgcentrum, Geriant, Alzheimer Nederland afd. Noord Holland, e.v.a.