Over ons

Het Buurtcollectief 

DB Het Buurtcollectief

Het Buurtcollectief wil een belangrijke
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurten van Den Helder.

De Federatie Het Buurtcollectief is een organisatie die zich vanuit de sociale gedachte inzet voor het welzijn van burgers van Den Helder en Julianadorp. Dat doen we  vanuit negen buurthuizen en multifunctionele centra en gelieerde speeltuinen.

Het Buurtcollectief is een federatie: een vereniging van verenigingen. De leden bestaan uit de inmiddels negen aangesloten buurtverenigingen en multifunctionele centra.

Naast de leden van het dagelijks bestuur, bestaat het federatiebestuur uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden. organisatie die zich samen met negen aangesloten leden richt op de leefbaarheid in de buurten en wijken van Den Helder.

Het Buurtcollectief is een vrijwilligersorganisatie waarbij meer dan 500 enthousiaste maatschappelijk actieve vrijwilligers zijn betrokken.  En daar zijn we best trots op.

We werken samen met een groot aantal lokale partijen, waaronder maatschappelijke organisaties, verenigingen, scholen, kerken en bewonersorganisaties.

ZICHTBAAR IN ELKE WIJK VAN DEN HELDER
HET BUURTCOLLECTIEF

DB Het Buurtcollectief 2

 een deel van ons dagelijks bestuur